• VI  EN
  • 25 August 15

    Đường may của 2 phong cách Anh và Ý

    Sẽ chẳng phải là ba hoa khi gọi suit là thứ thời trang quyền lực nhất của đàn ông. Tất nhiên rồi, trong thời trang không bao giờ có chuyện “phải thế này”, “phải thế nọ”, chỉ có “theo ý bạn”. Hãy nhớ rằng: một bộ suit Bespoke hoàn hảo cũng có […]Read More

    0  |  0